Termeni și condiții

I. DEȚINĂTORUL SITE-ULUI INSPIRATIONALE S.R.L. (denumit și Kilograme de fericire), persoană juridică română organizată în conformitate cu legislația română precum și cu legislația Uniunii Europene și care activează Inspirationale SRL, cu sediul în Bucuresti, Sos Pantelimon, nr 101, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2272/2023, CUI 47588595 (denumita in continuare “Kilograme de fericire”).

Definiții

Prin intermediul site-ului, deținătorul acestuia, în calitate de vânzător, asigură prezentarea ofertei către utilizatori și vânzarea de bunuri și/sau servicii clienților ce accesează Site-ul.

Următorii termeni sunt definiți după cum urmează:
Site – Domeniile www.kilogramedefericire.ro și subdomeniile acestora.
Conținut cuprinde: 

• toate informațiile de pe Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 

• cuprinsul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților de către Kilograme de fericire prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 

• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat Kilograme de fericireUtilizatorului sau Clientului, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta; 

• informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Kilograme de fericire anumită perioadă; 

• informații și imagini legate de produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care Kilograme de fericire are încheiate Contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; 

• date și imagini referitoare la Kilograme de fericire, sau alte date ale acesteia.

 

Utilizator – orice persoană fizică ce acceseaza Site-ul in vederea informării și consultării ofertei deținătorului acestuia, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă pentru cumpararea de produse/servicii; Un utilizator poate plasa o comandă chiar fără a fi înregistrat pe site.

Utilizator înregistrat – Persoană fizică / juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Kilograme de fericire sau în baza unui acord de utilizare existent între Kilograme de fericire și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Client – orice persoană care acceseaza Site-ul si plasează o Comandă în vederea cumpărării de produse/servicii în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice;

Cumpărător – Clientul (persoană fizică sau juridică) care a încheiat un Contract cu deținătorul Site-ului conform definiției dată contractului în cele ce urmează;

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Siteului, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Kilograme de fericirel

Serviciu – Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile site-ului disponibile utilizatorilor, prin acordarea posibilității Clienților de a Contracta produse și/sau servicii folosind mijloace electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic).

Produse, bunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu ce urmează a fi furnizate de către Vânzător (Kilograme de fericire) Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;

Comandă – solicitarea transmisă în format eletronic prin care cumpărătorul își manifestă intenția de a achiziționa bunuri sau servicii prezentate în oferta www.kilogramedefericire.ro;

Confirmarea Comenzii – reprezintă un e-mail automat primit de către Clientul care a plasat o comandă pe Site, și care conține detaliile comenzii plasate cu privire la caracteristicile produsului(elor) comandat(e) și a prețului achitat de către Client în funcție de modalitatea de plată aleasă de acesta. Confirmarea acceptării Comenzii reprezintă din punct de vedere legal, momentul încheierii Contractului între Kilograme de fericire și Client;

Contract la Distanță – Contract încheiat între Kilograme de fericire și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către Kilograme de fericire, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat;

Newsletter / Alertă – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), cu privire la produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către Kilograme de fericire într-o anumită perioadă;

Tranzacție – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / prestarea unui Serviciu de către Kilograme de fericire Clientului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Kilograme de fericire, indiferent de modalitatea de livrare aleasă.

Document – prevederile prezentului set de reguli denumiți Termeni și condiții. Kilograme de fericireîși rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu, și/ sau la unele din modalitățile de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității pe Site, accesul și existenta Contului Utilizatorului înregistrat sau Clientului ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Kilograme de fericire sau pe Clienții săi. Orice acțiune de restricționare sau excludere a unui Utilizator înregistrat sau Client se va efectua cu respectarea prevederilor acestor termeni. În situația în care Kilograme de fericire constată neregularități și / sau încălcări de orice fel ale acestor prevederi, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității sale, Kilograme de fericire își rezervă dreptul de a anula, limita, restricționa, suspenda accesul Utilizatorului înregistrat sau a Clientului la Conținut sau Serviciu, cu notificarea Utilizatorului sau Clientului.

Dispoziții generale

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/ Conținutului/ Serviciului de către Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client.

2.2. Accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului / Serviciului implică aderarea Utilizatorilor la prezentele termeni și condiții în afara de cazul în care Conținutul respectiv are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Siteului public disponibil www.kilogramedefericire.

2.4. Prin folosirea Siteului / Conținutului / Serviciului, Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul este responsabil pentru consecințele care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, Utilizatorul înregistrat sau Clientul răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Continutului, Serviciului, Kilograme de fericire sau oricărui terț cu care Kilograme de fericire are încheiate un Contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.5. . În cazul în care Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul nu mai este de acord și / sau își revocă acceptul manifestat pentru prezentul Document: 

• 2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Site / Conținut / Serviciu, alte servicii sau produse oferite de Kilograme de fericire prin intermediul Siteului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Kilograme de fericire de orice natură (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc); 

• 2.5.2. Kilograme de fericire va limita accesul la toate informațiile care fac referire la Utilizator înregistrat sau Client din baza sa de date și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

2.6. Utilizatorul înregistrat/Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau de a accepta Documentul, în forma disponibilă în acel moment

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, Utilizatorul înregistrat/Clientul poate contacta Kilograme de fericire sau poate să folosească legăturile din Conținutul accesat pe Site-ul www.kilogramedefericire.ro destinate acestui scop.

2.8. Pe site se pot înscrie și pot plasa comenzi numai persoanele fizice care au cel puțin 18 ani, respectiv persoanele juridice care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendate sau înlăturate de către Kilograme de fericire, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România sau care indică în mod expres către Kilograme de fericire o adresă de livrare de pe teritoriul României a produselor comandate. Devenind Utilizator înregistrat, Kilograme de fericire va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate.

Proprietate intelectuală

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Kilograme de fericire sau administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt Context decât cel original intenționat de www.kilogramedefericire.ro, includerea oricărui Continut în afara Siteuluiwww.kilogramedefericire.ro, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al Kilograme de fericire asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către Kilograme de fericire sau a administratorului acestuia.

3.3. Conținutul la care Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul are sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului Document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Kilograme de fericire și acesta care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului Document.

3.4. Utilizatorul înregistrat sau Clientul poate copia, transfera și / sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și in relație cu Kilograme de fericire, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil Kilograme de fericire.

3.5. În cazul în care Kilograme de fericire conferă Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat, Clientului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care acestia au sau pot obține acces în urma acestui acord, dreptul de utilizare se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi și sau secțiuni definite în acord, pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi sau secțiuni pe Site sau a perioadei definite în acord și în limitele acordului, în cazul în care acestea exista. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către Kilograme de fericire cu un terț, un Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client nu reprezintă un angajament Contractual din partea Kilograme de fericire pentru respectivul terț, Utilizator înregistrat / Client care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Siteului, în sensul în care Kilograme de fericire are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Conținutul Siteului sau a secțiunilor acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Conținutul de orice fel transmis către Utilizator, Utilizatorul înregistrat sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație Contractuală din partea Kilograme de fericire și/sau al unui angajat al Kilograme de fericire care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care transferul există, față de respectivul Conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului Siteului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezenței secțiuni, conferă dreptul Kilograme de fericire de a întreprinde măsurile legale ce se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului websiteului, în vederea reparării eventualelor prejudicii materiale și de imagine aduse Kilograme de fericire.

3.8. Postarea de către dvs. pe Site nu constituie o derogare a Kilograme de fericire de la orice drept asupra sau în legătura cu Siteul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul Document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătura cu Siteul.

3.9. Toate programele software utilizate în acest Site, Conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea Conținutului acestui Site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealalbil scris al Kilograme de fericire și/sau al administratorului acestuia.

3.10. Cu excepția unor prevederi contrare, Siteul, inclusiv tot Conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut, sunt protejate de reglementarile privind drepturile de autor și de alte legi în materia proprietății intelectuale în vigoare și reprezintă proprietatea Kilograme de fericire și a administratorului de drept al acestuia.

3.11. Conținutul poate fi modificat oricând de către Kilograme de fericire, imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

Comunicări

4.1. Kilograme de fericire publică pe Site datele de identificare și contact actualizate, spre informarea Utilizatorilor, a utilizatorilor înregistrați, Clienților sau cumpărătorilor.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al Serviciului prezent pe Site, Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul permite Kilograme de fericire să îl contacteze prin orice mijloc disponibil și mutual agreat, exclusiv în scopul comercial declarat și în vederea realizării acestui scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă un angajament din partea Kilograme de fericire de a contacta Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul, ci doar o posibilitate pentru Kilograme de fericire.

4.4. Accesarea Siteului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Kilograme de fericire se realizează electronic, telefonic sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului. Astfel, Kilograme de fericire, va obține acordul prealabil al Utilizatorului înregistrat sau Clientului pentru primirea informațiilor și sau a notificărilor din partea Kilograme de fericire în modalitate electronică și / sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe Site.

4.5. Kilograme de fericire își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natura, care nu au legătura cu produsele/ serviciile prezente pe Site sau cu un Contract încheiat cu un Utilizator înregistrat sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc).

Newsletter și Alerte

5.1. În momentul în care vă creați Cont pe Site sau accesați serviciile sau produsele Kilograme de fericire, vă solicităm acordul prealabil cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Kilograme de fericire, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Utilizatorul înregistrat este liber exprimată, poate fi modificată sau retrasă în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

5.2. Datele preluate de la un Utilizator înregistrat sau Client, în scopul expedierii newslettere-lor și / sau alertelor, pot fi folosite de către Kilograme de fericire în limitele Politicii de confidențialitate și a acordului prealabil exprimat de către Utilizator înregistrat sau Client.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și / sau alertelor de către dumneavoastră se poate exprima în orice moment prin:

 • 5.3.1. folosirea legăturii special destinate din cadrul Conținutului oricăror newslettere și/ sau alerte primite;

 • 5.3.2. folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client, pentru modificarea acceptului pentru primirea de newslettere și / sau alerte; 
• 5.3.3. Contactarea Kilograme de fericire, utilizând instrumentele disponibile pe Site la secțiunea “Contact”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și / sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentului Document.

5.5. Kilograme de fericire își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorul înregistrat sau Clientul care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice Utilizator înregistrat sau Client, fără nici un angajament ulterior din partea Kilograme de fericire. În acest caz, Utilizatorul înregistrat sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Kilograme de fericire pentru a primi justificările necesare în legătura cu orice decizie și/sau acțiune intreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile intreprinse de Kilograme de fericire.

5.6. Kilograme de fericire nu va include în newslettere și/sau alertele transmise Utilizatorului înregistrat sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub forma de Conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Kilograme de fericire, la momentul expedierii newslettere-lor și / sau alertelor.

Înregistrarea, confirmarea și procesarea comenzilor

6.1. Produsele aflate în oferta magazinului online www.kilogramedefericire.ro se pot vinde numai în baza unei Comenzi și cu îndeplinirea tuturor condiţiilor și formalităților impuse de reglementările în vigoare referitoare la fiscalizarea cazelor de marcat fiscal acolo unde este cazul. Comanda se va procesa conform prevederilor de mai jos.

ATENȚIE!!! O Comanda neconfirmată nu presupune o rezervare a produselor.

Comenzile sunt procesate și onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate. Prin lansarea unei Comenzi prin intermediul magazinului online www.kilogramedefericire.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își desfășoară operațiunile (electronic).

6.2. O Comanda plasata pe Site cuprinde: – bunurile/servicii regăsite în oferta magazinului online www.kilogramedefericire.ro; – mențiuni clare cu privire la datele de facturare, livrare precum și alte mențiuni speciale; – specificațiile Cumpărătorului.

Lansarea unei Comenzi nu presupune și confirmarea Comenzii și a Contractului.

Prețul, plata și stocul produselor 

7.1. Prețurile si stocul produselor sunt actualizate de către magazinul online pe măsura primirii informațiilor de la furnizori. Prețurile din Comenzi sunt valabile până la data modificării prețurilor de achiziție comunicate de către furnizori.

7.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, cumpărătorul recunoaște vânzătorului dreptul de a anula Comenzile (solicitări de produse ce nu au fost confirmate) ce conțin aceste produse și de a anunța clienții în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

7.3. Prețurile sunt afișate în moneda RON și la fel și reducerile de preț, iar moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea produselor comandate, va fi moneda locală RON.

7.4. În eventualitatea plasării unei comenzi folosind un card în moneda Euro sau o altă monedă internațională, banca emitentă a cardului dumneavoastră poate opera conversia în RON a sumei achitate pentru produsele achiziționate de pe Site, existând posibilitatea ca banca dumneavoastră să perceapă un comision de schimb valutar. Astfel, vă revine obligația de a vă informa cu privire la existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comandă pe Site. Kilograme de fericire nu este răspunzătoare pentru lipsa de informare a utilizatorilor săi cu privire la comisioanele percepute de bancă. Pentru clarificare, în cazul plăților online, Kilograme de fericire nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.

7.5. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, Kilograme de fericire va debita Contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urmă a confirmării comenzii.

7.6. Toate informațiile vizuale folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/ dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Kilograme de fericire, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Procesarea comenzilor

8.1. Comanda Online 

• 8.1.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe Site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin card bancar. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia. 

• 8.1.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui Document și comanda emisă. 

• 8.1.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că Kilograme de fericire îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil / agreat de Kilograme de fericire și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară Contactarea Clientului. 
• 8.1.4. Kilograme de fericire poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: a. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul de plății online; b. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Kilograme de fericire, în cazul plății online; c. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete sau incorecte; d. activitatea Clientului pe Site poate și / sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel Kilograme de fericire și/sau partenerii acestuia; e. realizarea a mai mult de două încercări de livrare consecutive, eșuate. 

• 8.1.5. Numai clientul persoană fizică poate renunța la o comandă efectuată, și se poate retrage din contract în termen de 14 zile de la data primirii produselor comandate conform art. 9 din OUG nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor din cadrul Contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

• 8.1.6. Atenție! În cazul produsele comandate și personalizate la cererea clientului, clientul nu beneficiază de drept de retur, respectiv de dreptul de retragere din contract, excepție reglementată de prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014. Totodată, clientul nu beneficiază nici de returnarea avansului de 10-50% plătit la plasarea unei astfel de comenzi, în cazul în care anulează această comandă. 

• 8.1.7. În cazul în care Clientul persoană fizică, în cadrul termenului legal, formulează cerere de retragere din Contract, la o comanda efectuată cu plata prin card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în Contul Kilograme de fericire, suma plătită va fi returnată de către Kilograme de fericire nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, indicată expres în scris de către acesta (cu excepția rambursării în numerar). Ca urmare a unei retrageri din Contractul încheiat la distanță, vor cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării, acestea fiind integral suportate de către Client

• 8.1.8. În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plata cu card bancar nu poate fi livrat de către Kilograme de fericire, acesta din urmă va informa Clientul asupra acestui fapt și va returna în Contul acestuia contravaloarea produselor, în termenul prevăzut la art. 8.1.7, calculat de la data la care Kilograme de fericire a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din Contract (consultă Politica de Retur). 

• 8.1.9. Clientul are dreptul de a anula sau modifica Conținutul unei comenzi achitate cu cardul în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris echipei Kilograme de fericire solicitarea de anulare sau modificare a comenzii. 

• 8.1.10. În cazul în care Clientul a operat o modificare a comenzii, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/ serviciilor comandate inițial, Kilograme de fericire va returna în Contul Clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 14 zile calendaristice de la data la care Kilograme de fericire a luat la cunoștință acest fapt. 

• 8.1.11. Kilograme de fericire nu își asumă să despăgubească Clientul pentru prejudiciile directe și/sau indirecte cauzate de întârzierea în livrarea produselor. 

• 8.1.12. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/ acceptate de către Client după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

• 8.1.13. Comenzile telefonice nu sunt acceptate.

9. Livrarea produselor comandate 

• 9.1. Kilograme de fericire va include în coletul expediat către Client, in funcție de tipicul fiecărui produs, toate Documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/ serviciilor de către Client. Suplimentar, Kilograme de fericire poate include în colet materiale publicitare pentru a-și promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri) precum și cadouri destinate fidelizării Clienților Kilograme de fericire

• 9.2. Kilograme de fericire va informa Clientul asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa. 

• 9.3. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului Kilograme de fericire, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe Siteul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document Termeni și Condiții al Kilograme de fericire. De asemenea, potențialii terți parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților Kilograme de fericire, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului Document Termeni și Condiții al Kilograme de fericire. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții Kilograme de fericire prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol. 

• 9.4. Livrările se vor efectua în maximum 7 zile lucrătoare de la Confirmarea Comenzii de către Kilograme de fericire, însă termenul de livrare se poate extinde în anumite situații izolate (de exemplu: condiții meteo nefavorabile, perioadele sărbătorilor legale, probleme tehnice neprevăzute etc). În măsura posibilității, vă vom notifica în cazul în care întâmpinăm una dintre situațiile mai-sus menționate imediat ce aceasta ne-a fost comunicată de către firma de curierat. 

• 9.5. În eventualitatea depășirii termenului de livrare indicat, Kilograme de fericire va informa Clientul prin e-mail și poate agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea Contractului la distanță. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către Kilograme de fericire a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, va fi considerată un accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea Contractului, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Kilograme de fericireva înapoia sumele plătite în termen de maxim 14 zile calendaristice. 

• 9.6. Toate produsele comercializate pe www.kilogramedefericire.ro sunt vândute și livrate exclusiv pe teritoriul României. 

• 9.7. Costurile de livrare sunt suportate de către client.

Returnarea Produselor 

Pentru vizualizarea Politicii de Retur a Kilograme de fericire accesați acest link.

11.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv suportand costurile de curierat pentru returnarea produsuluu. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat 

• ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

11.2. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea înainta o solicitare în acest sens către Kilograme de fericire.

11.3. În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau în contul bancar indicat de către client, în cazul în care plata nu a fost efectuată cu card bancar.

11.4. Rambursarea sumei care se cuvine clientului se va dispune numai după primirea bunurilor vândute de la client, pentru a permite evaluarea acestora.

11.5. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: 

a. prestarea sau accesul la un serviciu, după acordarea accesului sau a serviciului, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului; 

b. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar (comenzi pentru care se percepe un avans de 10-50% nereturnabil); 

c. produsele consumabile care au fost desigilate și s-a început folosirea acestora. Produsele returnate trebuie sa fie in starea initiala.

11.6. În cazul în care produsele comercializate sunt produse configurate la comandă conform solicitarii clientului, la cererea clientului (Utilizatorului înregistrat), acestea nu beneficiază de drept de retur, respectiv de dreptul de retragere din contract, excepție reglementată de prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014.

11.7. Pentru produsele configurate conform solicitarii clientului se percepe un avans 10-50% din valoarea produselor, acestea fiind executate la comandă conform solicitărilor clientului. Avansul astfel plătit nu se returnează în cazul anulării comenzii de către client.

11.8. În cazul returului, produsele vor fi returnate în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte, documentele care le-au însoțit și cu o copie a Facturii de achiziție. Returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau fără accesorii ale ambalajului sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor.

11.9. Nu se acceptă returul produselor care prezintă modificări fizice, pete, deteriorări vizibile sau au fost utilizate etc.

11.11. Dacă un consumator își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat bunurile această solicitare va fi refuzată.

11.14. Orice modificare a starii produselor sau deteriorarea ambalajului original al acestora ce face imposibilă vânzarea produsului ca nou duce la revocarea dreptului de retur.

Fraudă

12.1. Kilograme de fericire nu solicită Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, carduri bancare sau parole personale.

12.2. Utilizatorul / Clientul / Utilizator înregistrat își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

12.3. Kilograme de fericire declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul / Clientul / Utilizatorul înregistrat este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Kilograme de fericire sau că reprezintă interesele Kilograme de fericire.

12.4. Utilizatorul / Clientul / Utilizatorul înregistrat va informa Kilograme de fericire asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

12.5. Kilograme de fericire nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator înregistrat / Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate în acești Termeni.

12.6. Comunicările realizate de către Kilograme de fericire prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului.

12.7. Vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutului și /sau al Kilograme de fericire, aceasta din urma rezervându-și dreptul de a sesiza organele abilitate cu privire la acela sau aceia care a(u) încercat să sau a(u) întreprins următoarele: 

• 12.7.1. accesarea datelor unui Utilizator înregistrat / Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă; 

• 12.7.2. alterare sau modificarea Conținutului Siteului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către Kilograme de fericire către Utilizatorul înregistrat / Client; 

• 12.7.3. perturbarea performanțelor serverului / serverelor pe care rulează Siteul

• 12.7.4. accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară a Conținutului expediat prin orice mijloc de către Kilograme de fericire către Utilizatorul înregistrat/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

Limitele răspunderii

13.1. Kilograme de fericire nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Utilizator înregistrat / Client care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

13.2. În cazul în care un Utilizator înregistrat / Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Kilograme de fericire violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Kilograme de fericire, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

13.3. Kilograme de fericire nu garantează Utilizatorului acces pe Site sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și / sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și / sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Kilograme de fericire.

13.4. Kilograme de fericire nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

13.5. Kilograme de fericire este exonerată de răspundere în cazul utilizarii Siteului și/sau al Conținutului transmis către Utilizator, Utilizatorul înregistrat sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Siteului, e-mail-ului sau al unui angajat al IDU WONDERFASHION, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului și/sau oricărui tert implicat în acest transfer de Conținut.

13.6. Kilograme de fericire nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca: 

• 13.6.1. Produsul va fi potrivit cerințelor utilizatorilor; 

• 13.6.2. Produsele / serviciile obținute gratis sau Contra-cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Clientului.

13.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și / sau proprietarii Siteuluinu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare etc. care pot apărea între Client sau Utilizatorul înregistrat și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Siteului.

13.8. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de Campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe Site și / sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea bannerelor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de Kilograme de fericire de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe Site, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale companiei fiind astfel disponibile pentru vânzare.

Forța majoră și cazul fortuit

14.1. Exceptând cazurile în care au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui Contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forța majoră sau de caz fortuit.

14.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și va lua orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

14.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat vor fi exonerați de la această obligație numai în cazul în care evenimentul îi împiedică să o ducă la bun sfârșit.

14.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră sau caz fortuit trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

Litigii

15.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc Siteului și / sau al oricărui Conținut trimis de către Kilograme de fericire Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului prin accesare și / sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile “Termeni și conditii”.

15.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client și Kilograme de fericire se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

15.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client și Kilograme de fericire sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din București.

Dispoziții finale

16.1. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau invalidată, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

16.2. Kilograme de fericire își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Siteului / structurii acestuia / Serviciului precum și orice Conținut fără notificare prealabila a Utilizatorului înregistrat sau Clientului.

16.3. În limita prevederilor Termeni și Conditii, Kilograme de fericire nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc. care nu sunt făcute de către administratorul Siteului.

16.4. Kilograme de fericire își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și / sau legături pe oricare pagină a Siteului, cu respectarea legislației în vigoare.

16.5. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

Ultima modificare: Februarie 2024Kilograme de fericire

 

Politica de retur si schimb

Inspirationale SRL (Kilograme de fericire) va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a se asigura că tu ești mulțumit de produsele comandate. Cu toate acestea, Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță cu invocarea unui motiv în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau în cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Motivele returului

Produsele pot fi returnate fără să fie nevoie să invocați un motiv, dacă nu corespund comenzii plasate. Pentru produsele cu defect se vor prezenta fotografii care vor demonstra defectul chiar inainte de returnarea produselor.

Dupa o analiza corecta, cererea de retur poate fi aprobata sau respinsa.

Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor conf. O.G. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 34/2014.

Astfel, cheltuielile de expediere sau re-expediere a unui retur sau schimb de produs vor fi suportate de către client.

Atenție! Conform OUG 130/2000 art. 10 lit. c) produsele personalizate, realizate la comandă după specificații dvs. nu se pot returna!

Procedura de Returnare

În cazul în care dorești să returnezi/schimbi un produs trebuie să ne comunici explicit această intenție printr-un email a adresa impreuna@kilogramedefericire și să trimiți produsul către noi în termen de 14 zile de la recepția produsuluiProdusul trebuie să ajungă înapoi la Kilograme de fericire în termen de 14 zile de la primirea comenzii. Dacă se depășește acest termen nu vom mai accepta schimburi sau retururi.

 

După ce ați trimis mail în care explicați că doriți schimb/retur trebuie să trimiteți prin curier produsul la adresa de mai jos. Costul transportului revine în responsabilitatea clientului.

 

Inspirationale SRL

Strada Gheorghe Mandrea nr 6, Sector 2 Bucuresti

Telefon: 0786 586 342

Motive și Condiții de Returnare

Dacă coletul este sever deteriorat, produsele au fost livrate greșit, produsele au defecte de fabricație, puteți solicita un retur sau schimb de produs. Vă rugăm să respectați urmatoarele condiții de returnare a produselor:

-Produsele trebuie să fie nefolosite și nedeteriorate, fără urme de uzură;

-Produsele trebuie returnate în ambalajul original, cu sigiliul și etichetele intacte;

Produsele se pot returna doar prin curierKilograme de fericire nu ridică colete transmise prin Poșta Română sau alte oficii poștale;

-Nu sunt acceptate coletele transmise cu plata ramburs;

-Nu sunt acceptate coletele al căror expeditor nu poate fi identificat;

-Nu sunt acceptate colete de retur, daca nu ați înștiințat Kilograme de fericire de intenția de retur, în termenul de 14 zile de la recepția produselor, termen stabilit prin lege;

-Nu se pot returna produsele personalizate cf.specificațiilor dvs., deoarece sunt produse unicat;

-Produs defect înseamnă produse rupte, pătate sau care prezintă urme de uzură.

În eventualitatea în care produsele au fost livrate greșit sau prezintă defecte de fabricație  Kilogram de fericire își asumă răspunderea achitării taxelor de transport aferente unui retur sau schimb de produs.

Restituirea Contravalorii Produselor

În cazul solutionarii unui retur, restituirea banilor se va face doar după îndeplinirea condițiilor de mai sus, iar produsele au ajuns în fabrică și au fost verificate. După recepționarea și verificarea lor, Kilogram de fericire va restitui banii dvs. în termen de 14 zile lucrătoare și veți fi anunțat/ă când se va efectua plata. Returnarea banilor se va face prin platforma de plăți prin care s-a efectuat plata comenzii.

Vă rugăm aveți în vedere faptul că Kilogram de fericire nu va returna sumele aferente taxelor de livrare, comisioanele bancare, diferențele de curs valutar în cazul plăților în valută sau alte taxe, ci doar contravaloarea produselor.

Banii vor fi returnați exclusiv prin card,nu sunt operate plăți în numerar. De asemenea, în termenul de 14 zile lucrătoare nu este inclusă perioada de procesare a tranzacției, care diferă în funcție de furnizorul dvs. de servicii bancare.

Produsele se trimit doar prin curieri la adresa din factura primita in colet sau pe mail, respectiv:

Inspirationale SRL

Strada Gheorghe Mandrea nr 6, Sector 2 Bucuresti

Telefon: 0786 586 342